The Utility of Cessation (Materials: Aluminium, Bronze, Brass)

A plea for a balanced life.

 

 

 

 

 

 

Binnen de Japanse cultuur is ‘Ma’ beschreven als een pauze in tijd, een interval of leegte in de ruimte. ‘Ma’ wordt vaak beschreven als de leegte die vorm geeft aan het geheel. Binnen het westen, wat geobsedeerd is met overdaad, nut en pragmatiek, hebben we geen vergelijkbaar woord of term. Een serieus gebrek.

Deze experimentele instrumenten belichamen een serie westerse interpretaties van ‘Ma’, die vindbaar zijn in onze hedendaagse omgeving en waarvan de potentie vaak onbenut is gebleven. 

De diverse handelingsmogelijkheden van de verschillende instrumenten staan ons toe om een moment van passiviteit te ervaren.

"That little bit between each note - silences which give the form. The interval which gives shape to the whole"

Isaac Stern

Hover over text for Englisch

|

© 2020 - Daan Brouwer - Disclaimer