The Utility of Cessation  —  [ Materials: Aluminium, Bronze, Brass ]

A plea for a balanced life.

 

 

 

 

 

 

Binnen de Japanse cultuur is ‘Ma’ beschreven als een pauze in tijd, een interval of leegte in de ruimte. ‘Ma’ wordt vaak beschreven als de leegte die vorm geeft aan het geheel. Binnen het westen, wat geobsedeerd is met overdaad, nut en pragmatiek, hebben we geen vergelijkbaar woord of term. Naar mijn inzicht is dit een serieuze tekortkoming. Deze experimentele instrumenten belichamen een serie westerse interpretaties van ‘Ma’, die vindbaar zijn in onze hedendaagse omgeving en waarvan de potentie vaak onbenut is gebleven. De diverse handelingsmogelijkheden van de verschillende instrumenten staan ons toe om een moment van stilstand te ervaren. Waarmee we in staat worden gesteld om aandachtiger en ontvankelijker te zijn voor onszelf en de wereld om ons heen.

De installatie pretendeert niet ons van antwoorden te voorzien.

Maar het geeft ons eerder een ervaring, die ons in staat stelt om onze huidige positie te helpen begrijpen en van daaruit de weg voorwaarts te vinden.

Achtergrond informatie:

Het zijn verbeeldingsvormen zoals ‘Ma’ die ons toegang bieden tot een historische ervaringswereld. Waarbij een element uit het verleden onverwachts terug keert in het heden. Daarmee kan het dus opgevat worden als een verstoring van het tijdregime die op het juiste moment verschijnt om het voortdenderende systeem even te doen stokken. Wanneer we beseffen dat een verbeeldingsvorm uit het verleden ons misschien meer aanbelangt dan wat nu gangbaar is, krijgt dit element vanzelf een kritische functie en daarmee zorgt het ervoor dat er een blinde vlek wordt blootgelegd binnen het hedendaagse discours.  De confrontatie met andere verbeeldingsvormen, denkbeelden en praktijken uit het verleden legt namelijk de constructie bloot van ons hedendaagse dialoog en doorprikt daarbij de zelfgenoegzame mythe dat wij, binnen het westen er in allerhande zaken op vooruit zijn gegaan. Daarmee lijkt het erop dat het soms noodzakelijk is om de geschiedenis in stelling te brengen tegen de ijdele vanzelfsprekendheid van onze hedendaagse ‘normen en waarden’. Toch is het belangrijk om te noemen dat dit ontijdige verzet niet mag worden opgevat als een nostalgische verheerlijking van het verleden. Dit verleden dient enkel als een hulpmiddel, nooit als doel op zich. 

"That little bit between each note - silences which give the form. The interval which gives shape to the whole"

Isaac Stern

HOVER OVER TEXT FOR ENGLISCH 

|

© 2020 - Daan Brouwer - Disclaimer