The Utility of Cessation  —  [ Materials: Aluminium, bronze, brass ]

A plea for a balanced life.

 

 

 

 

 

 

Binnen de Japanse cultuur is ‘Ma’ beschreven als een pauze in tijd, een interval of leegte in de ruimte. 'Ma’ wordt vaak beschreven als de leegte die vorm geeft aan het geheel. Binnen het westen, wat geobsedeerd is met overdaad, nut en pragmatiek, hebben we geen vergelijkbaar woord of term. Naar mijn inzicht is dit een serieuze tekortkoming. Deze experimentele instrumenten belichamen een aantal interpretaties van ‘Ma’, die vindbaar zijn in onze hedendaagse omgeving en waarvan de potentie vaak onbenut is gebleven. 

De diverse handelingsmogelijkheden van de verschillende instrumenten staan ons toe om een moment van stilstand of leegte te ervaren. Dit biedt ons de kans om aandachtiger en ontvankelijker te zijn voor onszelf en de wereld om ons heen. De verschillende instrumenten pretenderen niet de beschouwer van antwoorden te voorzien, maar creëren eerder een moment van leegte, die ons in staat kan stellen om ons huidige manier van zijn te helpen begrijpen en van daaruit de weg voorwaarts te vinden.

Achtergrond informatie:

Wanneer een geschiedkundig en uitheems element zoals ‘Ma’ onverwachts zijn weg vindt in ons hedendaagse veld van opvattingen zijn het verbeeldingsvormen zoals deze, die ons toegang bieden tot een andersoortige ervaringswereld. Deze momenten kunnen worden opgevat als een verstoring van het huidige discours welke op het juiste moment verschijnen om het voortdenderende systeem even te doen stokken. Wanneer wij beseffen dat een verbeeldingsvorm uit het verleden ons misschien meer aanbelangt dan wat nu gangbaar is, krijgt dit element vanzelf een kritische functie en daarmee zorgt het er automatisch voor dat er een blinde vlek wordt blootgelegd binnen ons hedendaagse veld van opvattingen. De confrontatie met andere verbeeldingsvormen, denkbeelden en praktijken uit het verleden legt namelijk de constructie bloot van onze hedendaagse dialoog en daarbij prikt het de zelfgenoegzame mythe door dat wij, binnen het westen, er in allerhande zaken op vooruit zijn gegaan. 

Daarmee lijkt het soms noodzakelijk om de geschiedenis in stelling te brengen tegen de ijdele vanzelfsprekendheid van onze hedendaagse ‘normen en waarden’. Toch is het belangrijk om te noemen dat dit tijdloze verzet niet mag worden opgevat als een nostalgische verheerlijking van het verleden. 

Dit verleden dient enkel als een hulpmiddel, nooit als doel op zich.

"That little bit between each note - silences which give the form. The interval which gives shape to the whole"

Isaac Stern

HOVER OVER TEXT FOR ENGLISCH 

|

© 2020 - Daan Brouwer - Disclaimer