The Presence of Absence    [ Materials: Resin, Ebonized Oak, Brass ]

 

 

In een samenleving met een sterke nadruk op geluk, lijken de dood en rouw met de tijd een kleinere plek in te nemen. Door middel van een hedendaags ritueel wil dit project de plaats van rouw binnen onze huidige manier van leven herzien.

 

Reukzin is altijd nauw verbonden geweest met ons geheugen. Door een geur, geassocieerd met de overledene te verweven in een  3D-geprint object verwordt het hanteren van het voorwerp, een moment om de fundamenteel menselijke emotie van rouw bewust te ervaren. De geur zal je terugbrengen naar tijden van weleer en zal diegene die achterblijft, waardevolle momenten laten herbeleven die samen zijn gedeeld. De erkenning van het verlies dat tijdens deze momenten plaatsvindt, zal de eerste stap zijn op de weg naar een gevoel van berusting.  

Achtergrond informatie:

De veelheid aan technologische uitvindingen en de eindeloze vermenigvuldigen en productie van beelden hebben geleid tot een onmiskenbare hegemonie van het zicht binnen onze hedendaagse samenleving. Van Instagram tot televisie, van reclame tot allerlei andere commerciële ontwikkelingen. Onze huidige leefomgeving wordt gekenmerkt door een exponentiële groei van visuele stimuli. Waarmee het waarnemen door middel van zicht lijkt te zijn verworden tot graadmeter. Als gevolg daarvan lijkt er een fysieke afstand tussen ons en de wereld te zijn ontstaan, die geen recht meer doet aan de ontvankelijkheid van onze overige zintuigen en de affectieve wisselwerking van deze met de menselijke geest (Haptonomie). The Presence of Absence bevraagt deze toenemende zintuigelijke armoede binnen een van de domeinen waar de beleving en nagedachtenis door middel van zicht altijd hun plek hebben gehad.

Maar waar de waarachtigheid en nabijheid van onze tast- en reukzin evengoed een betekenisvolle rol zouden kunnen spelen. Vanwege de sterke correlatie tussen geur en herinnering en de verbinding van ons innerlijke gevoelsleven met tastzin wordt er een lichaam gecentreerde en geïntegreerde zintuigelijke ervaring van rouw gerealiseerd. Waarbij de emotionele participatie van de persoon in kwestie verwezenlijkt wordt door een spanning tussen het bewust toestaan van het verdriet en de onbewuste zintuigelijke stimulansen daaronder. 

“You will be whole again but, you will never be the same. Nor would you want to”

Elisabeth Kubler-Ross

HOVER OVER TEXT FOR ENGLISCH 

|

© 2020 - Daan Brouwer - Disclaimer