The Presence of Absence — (Materials: Resin, Ebonized Oak, Brass)

In een samenleving met een grote nadruk op geluk, lijken we de dood en rouw te pathologiseren. Middels het creëren van een hedendaags ritueel, poogt dit project om de plek van rouw binnen de huidige maatschappij te herzien.

 

'The Presence of Absence' is daarmee een beoefening van verdriet. 

Deze stelt ons, door middel van de sterke correlatie tussen geur en herinnering in staat om het proces van deze fundamenteel menselijke emotie bewust te ervaren. Waarbij de erkenning en het doorleven van het rouwproces zelf, uiteindelijk zullen leiden tot berusting.

 

 

In een samenleving met een sterke nadruk op geluk, lijken de dood en rouw met de tijd een kleinere plek in te nemen. Door middel van een hedendaags ritueel wil dit project de plaats van rouw binnen onze huidige manier van leven herzien.

 

Reukzin is altijd nauw verbonden geweest met ons geheugen.

Door een geur, geassocieerd met de overledene te integreren in een

3D-geprint object verwordt het hanteren van het voorwerp, een moment om de fundamenteel menselijke emotie van rouw bewust te ervaren.

 

De geur zal je terugbrengen naar vervlogen tijden en zal de achterblijver, waardevolle momenten laten herbeleven die samen zijn gedeeld.

De erkenning van het verlies dat tijdens deze momenten plaatsvindt, zal de eerste stap zijn op de weg naar een gevoel van berusting.  

“You will be whole again but, you will never be the same. Nor would you want to”

Elisabeth Kubler-Ross

Hover over text for Englisch

|

© 2020 - Daan Brouwer - Disclaimer